Endeo Familie Kerk

Endeo Familie Kerk

Dis nou net hier waar ek wil wees elke Sondag oggend!

www.endeo.co.za

Wat Glo ons?

Dat God die Skepper en Onderhouer van alles is. In God het alle dinge hul oorsprong, bestaan en toekoms.

Gen 1:1

Jesus Christus is ons Verlosser en Heer. Hy is die Opstanding en die Lewe en is die enigste weg na God en die versoening van sondes.

Joh 11:25-26

Die Heilige Gees is vir ons gestuur as Helper wat ons toerus met krag en gawes om getuies te wees oral waar ons gaan.

Hand 1:8

Ons glo in die Bybel en dat dit deur God geïnspireer is en ons help om in oorwinning te leef op aarde.

Ps 119:105

Ons glo in die doop van die gelowiges deur onderdompeling. Dit is ‘n stap van

gehoorsaamheid en getuienis van die nuwe lewe wat Christus ons gee.

Kol 2:12